Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2016

im-so-retarded
11:42
1895 1068 390
wenecja.
Reposted fromrol rol viawrite-url-here write-url-here
im-so-retarded
11:42
4701 3b74 390
Reposted frommrautyna mrautyna viawrite-url-here write-url-here
11:21
9330 8318 390

medusick:

this is so wholesome 

Reposted fromnepotism nepotism viaucieknijmi ucieknijmi
im-so-retarded
11:20
2658 aeff 390
im-so-retarded
11:20

Pić wino, jeść ciabattę z suszonymi pomidorami, mozzarellą i prosciutto i uprawiać seks na dywanie i wić gniazdko można prawie z każdym. Jednak długoterminowo ważne jest to, żeby być kimś, z kim można stać naprzeciwko całego świata i liczyć na to, kiedy tylko zawieje silniejszy wiatr nie spierdoli, ani nie złoży się jak wadliwy parasol pociągając cię za sobą.

Na taką osobę warto poczekać, zamiast zapełniać miejsce obok siebie byle kim. Cokolwiek jest lepsze niż nic, ale sprawdza się to do pieniędzy i pizzy – nigdy nie sprawdza się to do ludzi.

— Volant
Reposted fromolewka olewka viaucieknijmi ucieknijmi
im-so-retarded
11:19
0340 b2d5 390
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
im-so-retarded
11:18
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
im-so-retarded
11:15
5060 1e09 390
im-so-retarded
11:13
Reposted fromcarfreitag carfreitag viackisback ckisback
im-so-retarded
11:12
Reposted fromcarfreitag carfreitag viackisback ckisback
im-so-retarded
11:12
3401 59f9
Reposted fromfungi fungi viackisback ckisback
im-so-retarded
11:12
9459 4d4b 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaucieknijmi ucieknijmi
im-so-retarded
11:12
im-so-retarded
11:10
4157 2284 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
im-so-retarded
11:09
im-so-retarded
11:07
im-so-retarded
11:07
Mamy  po 20 lat, cholera to jest dopiero początek naszego życia, powinniśmy wstawać każdego ranka z uśmiechem na ustach, bo każdy ranek to nowy początek. Nawet widząc deszcz i mgłę za oknem. A my zakrywamy kołdrą głowę i najchętniej nie wychodzilibyśmy z łóżka.
— truestorybro
Reposted fromlittlegray littlegray viajethra jethra

August 12 2016

im-so-retarded
11:53
im-so-retarded
11:51
1802 0b2b 390
Reposted fromkjuik kjuik viajethra jethra
im-so-retarded
11:49

forever-is-one-second: Nasir-al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadreamboat dreamboat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl