Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2016

im-so-retarded
11:53
im-so-retarded
11:51
1802 0b2b 390
Reposted fromkjuik kjuik viajethra jethra
im-so-retarded
11:49

forever-is-one-second: Nasir-al-Mulk Mosque, Shiraz, Iran

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadreamboat dreamboat

June 20 2016

im-so-retarded
18:07
im-so-retarded
18:04
im-so-retarded
18:03
im-so-retarded
18:03
6649 6b00 390
Reposted fromparkaboy parkaboy
im-so-retarded
18:02
im-so-retarded
18:02
4111 118f 390
im-so-retarded
15:56
Nie mam pojęcia co zrobię, gdy stracimy kontakt. Rozpadnę się, to pewne. Umrę wewnętrznie. Zwariuję z tęsknoty i miłości do Ciebie.
— proszę, trzymaj mnie
im-so-retarded
15:56
im-so-retarded
15:46
im-so-retarded
15:46
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Reposted fromwish78 wish78 viaarrependimento arrependimento
im-so-retarded
15:46
5151 1576 390
Parks and recreation
im-so-retarded
15:45

Nawet jeśli czegoś nie osiągniesz to nie oznacza to, że masz przestać próbować.

Mając książkę pod tytułem „200 najpiękniejszych miejsc na Ziemi”, jest bardzo prawdopodobne, że nie zobaczysz nawet połowy z nich. Nigdy nie prześpisz się ze wszystkimi pięknymi kobietami, ani nie przeżyjesz wszystkich miłości. Nie przeżyjesz nocy pod namiotem, pod każdym odcieniem nieba. Nie zaprzyjaźnisz się ze wszystkimi ludźmi, z którymi mógłbyś to zrobić. Nie spróbujesz wszystkich potraw, ale pewnie zjesz jeszcze 1500 schabowych. Nie zdobędziesz całej dostępnej wiedzy. Nie przepijesz całej wódki i nie zarobisz wszystkich pieniędzy. Możliwe, że nie zobaczysz wszystkich zachodów słońca, ani nie zamieszkasz w każdym miejscu, w którym chciałbyś żyć, bo jest ich zwyczajnie zbyt dużo.

Może nie zrobisz żadnej z tych rzeczy, ale czy jest lepszy sposób, żeby przejść przez życie, niż próbując tego dokonać?

http://volantification.pl
im-so-retarded
15:45
3127 7ca3 390
Reposted fromzciach zciach viaarrependimento arrependimento
im-so-retarded
15:45
3384 6d79 390
im-so-retarded
15:44
7599 f6f2 390
Reposted fromdelain delain viaarrependimento arrependimento
im-so-retarded
15:44
Najpiękniejszy kolor oczu to ten, przez który ktoś patrzy na Ciebie z miłością.
— taktaktak
im-so-retarded
15:44
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl