Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2015

im-so-retarded
18:08
nie pozwól, by ktoś mi Cię zabrał
Reposted fromeklerrka eklerrka vianivea nivea
18:07

tipsymaple:

I may not be a perfect person but at least I have never yelled at an employee in a store

Reposted fromglassarrow917 glassarrow917 viaTiffanys Tiffanys
im-so-retarded
18:05
0710 5aa3 390
Reposted fromVelvetpaw Velvetpaw viaTiffanys Tiffanys

May 27 2015

20:33
4014 3936 390
Reposted fromApothescarie Apothescarie viacoffeebitch coffeebitch
im-so-retarded
20:28
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy viawastedtime wastedtime
im-so-retarded
20:28
0842 a418 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viawastedtime wastedtime
20:25
0415 85c2 390

harrypotterconfessions:

NICE TRY MUGGLES, ANY REAL WIZARD KNOWS YOU JUST STICK YOUR WAND ARM OUT FOR THE BUS.

seen on rebloggy.com/harry potter
Reposted fromsunlight sunlight viahogwarts hogwarts
im-so-retarded
20:19
im-so-retarded
20:19
Przez lata poznajesz tysiące osób, aż pewnego dnia spotykasz kogoś, kto zmienia Twoje życie. Na zawsze.
— z opisu filmu "Nad życie"
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse vianadzienie nadzienie
im-so-retarded
17:23
6869 4252 390
Reposted frommiischa miischa viamisspandora misspandora
im-so-retarded
17:23
Co tam
Kochanie
uśmiechasz się ślicznie
Dziękuję
jak zwykle
umieram psychicznie
— umieram
Reposted frommaddreamer maddreamer viaolvido olvido

May 04 2015

12:38
1461 16a1 390
Reposted fromsunlight sunlight viahogwarts hogwarts
im-so-retarded
12:37
Trzeba przyznać, że wśród inteligentów także trafiają się wyjątkowo mądrzy ludzie, nie da się temu zaprzeczyć.
— M. Bułchakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromlittledarling littledarling viaWascon Wascon
im-so-retarded
12:35
4562 3a1b 390
Reposted fromilovejackets ilovejackets viamoreorless moreorless
im-so-retarded
12:35
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamoreorless moreorless
im-so-retarded
12:35
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viamoreorless moreorless
im-so-retarded
12:35

Ty pilnuj moich snów i przychodź, kiedy chcesz.

Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viamoreorless moreorless
im-so-retarded
12:35
Obejmujesz mnie i jestem w domu.
— Christina Perri
Reposted fromtimetolove timetolove viamoreorless moreorless
im-so-retarded
12:35
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat obraca się wokół Ciebie. 
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromtimetolove timetolove viamoreorless moreorless
im-so-retarded
12:34
Ty jesteś na wszystko.
Na smutne dni.
Na szczęśliwe dni.
Na zawsze.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl